Diakoniutbildningen

Syftet är att utveckla förmåga och kompetens för att arbeta med och möta människor i församling och samhälle.

Liljeholmens folkhögskola Samtal

Diakoni i församling och samhälle

Utgångspunkt för utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Vi välkomnar kursdeltagare från alla kristna samfund.

Diakonins grund och syfte bearbetas inom ämnen som bibelkunskap, teologi, etik och utvecklingspsykologi. Diakonins praktiska uttryck studeras och övas i andaktspedagogik, själavård, samtalskonst, gruppdynamik och hälsa.

Olika teman som knyter an till människors utsatthet i livet bearbetas; funktionsnedsättning/tillgänglighet, missbruk/kriminalitet, åldrande/demens, mångkultur/integration och sexualitet.

Vi reflekterar över hur individ, grupp och samhälle påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa. Genom praktik får kursdeltagaren prova på olika diakonala verksamhetsområden.

Liljeholmens folkhögskola Samtal
Liljeholmens folkhögskola Samtal

Metod och studieform

Utbildningen bygger på relationell pedagogik vilket innebär ett lärande om relationer (teori), i relationer (reflektion), genom relationer (praktik). Egna livserfarenheter är en viktig kunskapskälla som tillsammans med kurslitteratur, föreläsningar och praktik ger ett intressant och spännande lärande.

Utbildningen är på halvfart och genomförs under två läsår. Varje termin innehåller tre kurstillfällen på Liljeholmen om vardera tre dagar. Däremellan bedrivs studierna på distans enskilt och i grupp.  Målet är att skapa nära och goda lärprocesser även när vi jobbar på distans. Det är viktigt att vara medveten om att studierna tar en halvtid i anspråk.

Vad kan utbildningen leda till?

Utbildningen kan för vissa vara en förberedelse för vidare studier, för andra fungerar den som fortbildning eller fördjupning. Den kan också leda till diakonala tjänster i olika sammanhang.

Vi vill poängtera att Liljeholmens folkhögskola inte avskiljer, ordinerar eller viger diakoner. Vi uppmanar den som är intresserad av att söka sådana tjänster att kontakta det egna kyrkosamfundet för samtal om kriterier för diakontjänst.

Nedan ser du några berättelser av vad utbildningen fått leda till.

Liljeholmens folkhögskola studier

Kursplan för Diakoniutbildningen

Här kan du ladda ner en pdf med kursplanen. Mindre justeringar kan tillkomma.

Tidigare deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Tezz Diakoniutbildning

  Tezz Ekdala

  Idag, efter utbildningen jobbar hon som fängelsediakon på kvinnoanstalten i Ystad och som ”diakonledare” inom Svenska kyrkan.

 • Sture Diakoniutbildning

  Sture Kuhlin

  När Sture blev klar med utbildningen jobbade han redan deltid i Smyrna, men fick också jobb på deltid som diakon inom sjukhuskyrkan.

 • Karin Diakoniutbildning

  Karin Ljunggren

  Jag har fått med mig många redskap som kommer till användning i mitt jobb som barnmorska, inte minst kunskap om våldsutsatta kvinnor..

Kostnader läsåret 2022/23

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till internet.

Enkelrum: 5670 kr

Dubbelrum: 4770 kr

Externat: 2580 kr (ej logi)

 

Självkostnadspris för litteratur enligt litteraturlista tillkommer kursdeltagaren (nypris ca 3000 kr). Flera böcker kanske du kan låna eller hitta begagnat.

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.

Nätverket Prasso

Liljeholmen är en del av nätverket Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, som är ett initiativ med kyrkan som bas.


Nätverket Prasso

Lärare Diakoniutbildningen