Själavårdsutbildning, 2 år

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på deltid om själavård i församling och samhälle.

Liljeholmens folkhögskola Samtal

Själavård och ledarskap

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av och ser behovet av själavård i församling och samhälle och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk grund i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

Förutom att denna kurs ger god kunskap inom själavårdens område, är det en kurs som på många sätt bidrar till kursdeltagarnas personliga utveckling, växt och mognad. Det är genom att utforska sin egen livsväg som man kan bli en god medvandrare för andra.

Själavårdsutbildningen strävar därför efter att kunskapen ska bli såväl huvudets som hjärtats kunskap. Bara så kan den i förlängningen ta sig uttryck i goda själavårdande möten med andra människor.

Liljeholmens folkhögskola studier
Liljeholmen herrgård med blommor framför

Upplägg med fyra delkurser

Varje termin innehåller två kurstillfällen/termin på Liljeholmens folkhögskola. Varje tillfälle är två dygn långt, från kl 19 dag 1 till kl 15:30 dag 3. Undervisningen sker vanligen i Herrgårdens klassrum och  olika lokaler. Vissa tidsjusteringar kan förekomma. 

För sina studier ingår varje deltagare i en studiegrupp som träffas så väl fysiskt som digitalt mellan kurstillfällena. Till denna kommunikation hör en digital mötesplats där deltagarna kommunicerar med varandra och med lärarna. Andra grupper för lärande och interaktion förekommer också. 

Eftersom Själavårdsutbildningen är ambitiös i upplägget och går på halvfart behöver man bereda ordentligt med rum i sitt liv för studierna under kursens två år.

Delkurser

Denna första delkurs ger en inblick i själavårdens historiska rötter och utveckling, dess identitet och särskilda kännetecken samt människan sedd i sitt relationella sammanhang. Olika svenska själavårdstraditioner och arbetssätt diskuteras och bryts mot varandra. Vidare studeras själavårdens plats i församlingen och församlingen som själavårdande miljö.

1. Vad är själavård?

Denna första delkurs ger en inblick i själavårdens historiska rötter och utveckling, dess identitet och särskilda kännetecken samt människan sedd i sitt relationella sammanhang. Olika svenska själavårdstraditioner och arbetssätt diskuteras och bryts mot varandra. Vidare studeras själavårdens plats i församlingen och församlingen som själavårdande miljö.

2. Det själavårdande samtalet/samtalskonst

Delkurs två handlar om det själavårdande samtalet och dess ramar. Särskilt behandlas det aktiva empatiska lyssnandet och konsten att skapa en relation och ett samtal som hjälper konfidenten utveckla sin livsberättelse konstruktivt. Praktiska samtalsövningar utgör ett viktigt inslag.

3. Själavård och handledning

Delkurs tre söker besvara vad själavårdshandledning är och hur den fungerar inom tystnadspliktens ram. Vi genomför praktisk handledning. Själavårdens drivkrafter och källor diskuteras samt hur själavårdaren kan vara förankrad i kristen tro och hantera sina olika roller i en församlingsmiljö.

4. Andlig vägledning och fördjupningsarbete i själavård

I denna sista delkurs behandlas den klassiska andliga vägledningen – att följa ”Vägen” i förhållande till själavårdsuppgiften. Därutöver ges kursdeltagarna tillfälle att mer ingående fördjupa sig i något av själavårdens olika kunskapsområden.

Liljeholmens folkhögskola Samtal

Läsårstider och närträffar

Själavårdsutbildningen har andra läsårstider jämfört med övriga kurser på Liljeholmen. Själavårdsutbildningen har enbart jullov och sommarlov.

Kurstillfälle 1:1 startar kl 17.00 med kvällsmat den första dagen. Vid övriga kurstillfällen start kl 19.00 (kvällsmacka) den första dagen och avslutning kl 15.30 den sista dagen.

Läsårstider:

  • HT 2023: 2023-08-14 – 2023-12-15 (18 veckor)

  • VT 2024: 2024-01-08 - 2024-06-07 (22 veckor)

  • HT 2024: 2024-08-12 – 2024-12-20 (19 veckor)

  • VT 2025: 2025-01-13 – 2025-06-06 (21 veckor)

Datum för närträffar på Liljeholmen:

2024

24-26 jan, 15-17 maj, 18-20 sep, 27-29 nov

2025    

5-7 feb, 7-9 maj, 17-19 sep och avslutning 26-28 nov

Ladda ner kursplan

Här finns kursplan med mer information om kurstider och Själavårdsutbildningen att ladda ner.

Utbildningens kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgift: 3550 kr/termin. Denna avgift inkluderar deltagande i kursen, helpension och logi i dubbelrum (inklusive sänglinne, handdukar och slutstädning) vid kurstillfällen, samt kostnader för kopiering, försäkring och tillgång till wifi.

Tillägg för enkelrum är 650 kr per termin. För den som inte bor på skolan under kurstillfällena blir terminsavgiften 1510 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen samt måltider (exklusive frukost).

Faktura kommer efter varje kurstillfälle d v s två gånger per termin. 

Kostnader för litteratur beräknas till ca 1000-1500 kr/termin. Litteraturkostnad och inköp står som regel kursdeltagaren själv för.

Resor i samband med kurstillfällen och studiegruppsträffar bekostas av kursdeltagaren.

Liljeholmens folkhögskola Samtal

Lärare Själavårdsutbildningen