Samtalskonst för vårdpersonal

I kursen varvas teori med praktik. Vi övar oss i att ta emot och möta människor i svåra samtal.

Resan och horisonten

Om kursen

Vi har förstått att behovet av en utbildning som denna är mycket stort inom hela vårdsektorn. Många arbetsgivare från både region och kommun skickar sina medarbetare till kursen och genom åren har över 1000 personer passerat hos oss. Det är vi ödmjukt tacksamma för!

Målgruppen för denna kurs har tidigare framförallt varit personal inom palliativ vård, men på senare år har vi breddat målgruppen till all vårdpersonal som på olika sätt möter de svåra frågorna om livet, sjukdom, lidande och död.

Med hjälp av relationell pedagogik skapas lärprocesser där kursdeltagarnas delaktighet och aktivitet är avgörande. Detta sker i en folkhögskolemiljö med natursköna omgivningar där utrymme finns att reflektera över den egna yrkesrollen och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Kursen utrustar och ger dig verktyg till att våga möta människor i det som kan upplevas som svåra samtal.

Samtalskonst 1

Tider:

Dag 1 kl 12.00 - 17.00 Kursen inleds med lunch 12.00

Dag 2 kl 8.30 - 17.00

Dag 3 kl 8.30 - 17.00

Dag 4 kl 8.30 - 17.00 + gemenskapskväll

Dag 5 kl 8.30 - 12.10 Kursen avslutas med lunch 12.10

Ur kursinnehållet:

 • Samtalets olika nivåer

 • Verktyg i samtalet

 • Vanliga fallgropar i samtalet

 • Att hantera egna och andras känslor

 • Bemötande i krisen

 • Det existentiella samtalet

 • Hur orkar jag som hjälpare?

 • Självmedvetenhet/assertivt förhållningssätt

 • Beröringens betydelse

 • Övningssamtal

 • Analys av inspelat samtal

Samtalskonst 2

Kursen är en fördjupning av Samtalskonst 1. En förutsättning för att gå Samtalskonst 2 är att du gått Samtalskonst 1. I den här kursen utgår vi ifrån deltagarnas egna handledningsärenden. Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att välja ut ett samtal där du upplevt svårigheter.

Tider:

Dag 1 kl 12.00 - 17.00 Kursen inleds med lunch 12.00

Dag 2 kl 8.30 - 17.00

Dag 3 kl 8.30 - 15.30

Ur kursinnehållet:

 • Vi reflekterar över kunskaperna från Samtalskonst 1

 • Existentiella samtal — att ge stöd vid existentiell kris

 • Hur orkar jag i mina möten

 • Självkännedom och professionalitet

 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Informationsblad om Samtalskonst för vårdpersonal

Ladda ner pdf

Kurstillfällen Samtalskonst 1:

Hösten 2024:

 • 9-13 september (vecka 37) FULLBOKAT

 • 14-18 september (vecka 42)

Våren 2025:

 • 3-7 mars (vecka 10)

Hösten 2025:

 • 22-26 september (vecka 39)

Kurstillfällen Samtalskonst 2:

 • Hösten 2024: 4-6 december

 • Hösten 2025: 24-26 november

Kurskostnad Samtalskonst 1

Enkelrum: Totalkostnaden är 14 995 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (8 965 kr), kost (2 030 kr) samt logi i enkelrum (4 000 kr).

Del i dubbelrum: Totalkostnaden är 13 375 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (8 965 kr), kost (2 030 kr) samt logi med del i dubbelrum (2 380 kr).

Externat: 10 635 kr vilket inkluderar deltagande i kursen (8 965 kr) och kost (1 670 kr) exklusive frukost.

Observera att priserna justeras inför varje nytt läsår.

Om möjlighet att dela rum med någon saknas, så gäller pris för enkelrum.

Kurskostnad Samtalskonst 2

Enkelrum: Totalkostnaden är 10 595 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (7 520 kr), kost (1 075 kr) samt logi i enkelrum (2 000 kr).

Del i dubbelrum: Totalkostnaden är 9 785 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (7 520 kr), kost (1 075 kr) samt logi med del i dubbelrum (1 190 kr).

Externat: 8 415 kr vilket inkluderar deltagande i kursen (7 520 kr) och kost (895 kr) exklusive frukost.

Observera att priserna justeras inför varje nytt läsår.

Om möjlighet att dela rum med någon saknas, så gäller pris för enkelrum.

Bidrag från Cancerfonden

Cancerfonden kan ge ekonomiskt stöd för personal som jobbar med cancerpatienter. Fonden gör en individuell prövning av varje ansökan. Man kan ansöka om kostnaderna för kursen exklusive kost.

Från Cancerfondens hemsida:  

Avsikten med det ekonomiska stödet är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfondens hemsida.

Sök vidare på ”Om ekonomiskt stöd för vårdpersonal”

Cancerfonden logga

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Moamera Ramic

  Moamera Ramic

  Jag hoppades på att få verktyg i hur jag ska bli mer trygg i att ha svåra samtal och jag har fått så mycket mer med mig, än jag hade förväntat mig.

 • Beatrice Mellstrand

  Beatrice Mellstrand

  Kursen Samtalskonst mötte mina förväntningar i att stärka min förmåga att föra svåra samtal.

 • Evelina Kilander Samtalskonst

  Evelina Kilander

  Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa.

Lärare Samtalskonst