Fritid

Leva & bo

Möjlighet till aktiv fritid

En stor fördel med att bo på internat är att du har tillgång till skolans lokaler nästan dygnet runt. På skolan finns bibliotek med ett urval av tidningar. Det finns möjlighet att vara med i eller att själv starta intressegrupper och det finns också bönegrupper. Varannan vecka är det nattvardsfirande och varannan vecka är det onsdagshäng.

Bibliotek

I centrum av skolbyggnaden som vi kallar Forum finns skolans bibliotek. Vår förhoppning är att biblioteket skall vara ett naturligt centrum i Forum men även ett centrum för dina studier.

I biblioteket kan du givetvis låna böcker men också läsa tidningar och tidskrifter. Det finns enskilda studieplatser och platser där du kan jobba med grupparbeten. Har du frågor eller synpunkter är det Sofia Cedvén du ska kontakta. Maila till: bibliotek@liljeholmen.nu

Idrott & hälsa

På Liljeholmen går studier och välbefinnande hand i hand. Den vackra miljön och skolans lokaler inbjuder till en aktiv fritid. På skolan finns en grupp av deltagare som ansvarar för att peppa och inspirera andra deltagare till fysisk aktivitet. Gruppen planerar och genomför turneringar och andra arrangemang.

Skolan förfogar över en idrottshall. Hallen kan kostnadsfritt nyttjas av elever och personal. Lek eller träna aktivt – du väljer själv vilken nivå av träning du vill ha. Det finns också ett gym i anslutning till idrottshallen.

På Liljeholmen finns möjlighet att hyra kanoter och kajaker.

Genusgrupp

På Liljeholmens Folkhögskola så finns det en genusgrupp. Den finns till för att diskutera, ifrågasätta och förbättra jämställdheten på skolan, samt sprida kunskap kring HBTQ+ frågor.

Gruppen består av deltagare från olika linjer som samlas ca två gånger i månaden och pratar om hur vi kan gå tillväga för att skapa en bättre skolmiljö där alla känner sig välkomna. Det kan innebära att vi bokar föreläsningar, håller i diskussioner eller filmvisning med en viss inriktning på genus.

Har du någon fråga så kan du mejla oss på: genusgruppen@studerande.liljeholmen.nu