Själavård Fördjupningskurs, 1 år

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare har förvärvat grundläggande kunskaper i själavård, har erfarenhet av själavård i praktiken och vill ta ett steg vidare. Kurser har 16 platser.

Ord i i hand

Processkurs i församlingssjälavård

Kursen som ges i samarbete mellan Liljeholmens folkhögskola och Johannelunds teologiska högskola ger tillfälle till teoretisk och praktisk fördjupning och förankring i själavårdsämnets kontexter, teologi och metoder. Genom hela utbildningen är församlingsrelaterade lärandeprocesser med handledning viktiga. Lärandet växelverkar mellan gemensamma träffar och studier genomförda enskilt och i grupp.

Att arbeta med själavård är att arbeta med sig själv som redskap. Centralt i kursen är därför att det sker en interaktion mellan undervisning och litteratur där den studerande får reflektera över sig själv och bearbeta den egna livsresan med mål att själv få utvecklas, mogna och vara rustad i mötet med andra.

Varje termin innehåller tre obligatoriska kurstillfällen och av de totalt sex kurstillfällena är fyra förlagda till Johannelunds teologiska högskola i Uppsala och två på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Varje tillfälle sträcker sig över två dygn från lunch till lunch.

Studiegrupper träffas digitalt eller fysiskt beroende på möjlighet.

Själavårdsutbildningen är på halvfart och behöver ges utrymme under kursens två terminer.

Kursens tematiska innehåll

  • Samtal – enskilt och i grupp

  • Själavård och andlig vägledning – metod och process

  • Gudsbild, självbild och identitet

  • Troshistoria, existentiella frågor och spiritualitet i själavårdande möten

  • Process i grupper, reflektion, själavård, handledning

Blommor

Ladda ner kursplan

Här finns kursplan för fördjupningskursen att ladda ner.

Läsårstider och kurskostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgift: 2006 kr

Denna avgift inkluderar deltagande i kursen, helpension och logi i dubbelrum (inklusive sänglinne, handdukar och slutstädning) vid kurstillfällen i Rimforsa, samt kostnader för kopiering, försäkring och tillgång till wifi. Tillägg för enkelrum är 329 kr per termin.

I Uppsala behöver du ordna boende och mat själv. Se tips om boende.

Faktura kommer en gång per termin. 

Litteraturkostnad och inköp står som regel kursdeltagaren själv för. Hör med kursföreståndaren hur mycket det brukar röra sig om.

Boende och mat i Uppsala samt resor i samband med kurstillfällen och studiegruppsträffar hanteras och bekostas av kursdeltagaren.

Datum och platser för närträffar:

Måndag till onsdag, v 5, 10, 16, 36, 44, 49

29-31 jan Johannelund

4-6 mars Johannelund

15-17 april Liljeholmen

2-4 sep Johannelund

28-30 okt Liljeholmen

2-4 dec Johannelund

Boendetips Uppsala

Gästhem

Fjellstedtska skolans gästhem, Enklare hotellstandard

Tel: 018-16 11 00

(2,5 km från Johannelund, ca 15 min med buss)

Samariterhemmets Gästhem& Duvan, Hotellstandard

Tel 018-56 40 00

(3,6 km från Johannelund, ca 15 min med buss)

Vandrarhem

Uppsala Vandrarhem Kungsängstorg

Tel: 018-444 20 10

(2,9 km från Johannelund, ca 10 min med buss)

Vandrarhem Kvarntorget och Vandrarhem City

Tel: 018-24 20 08

(1,8 km från Johannelund, ca 10 min med buss)

Hotell

Scandic Hotel Uppsala Nord

Tel: 018-495 23 00

(500 meter från Johannelund)

First Hotel Linné

018-18 10 20 00

(2,3 km från Johannelund, ca 15 min med buss)

Logga Samarr

Liljeholmen + Johannelund

Denna fördjupningskurs är ett samarbete mellan Liljeholmens folkhögskola och Johannelunds teologiska högskola.

Lärare Fördjupningskursen