Samtalskonst Anhörigstöd

Kursen riktar sig till alla som arbetar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer, men är speciellt framtagen för Anhörigkonsulenter som arbetar i kommuner. Samtalskonst Anhörigstöd passar både för dig som är ny och för dig som jobbat länge. 

Anhörigstöd

Anhörigstöd 1 - Kursupplägg

Kursen börjar dag 1 med lunch kl. 12.00. Därefter föreläsning kl. 13.00-17:00. Schema för dag 2 och 3 kl. 8.30-17.00. Kursen avslutas dag 4 med lunch kl.12.10.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Samtalskonstens grunder

 • Samtalets olika nivåer

 • Verktyg i samtalet

 • Krissamtalet/Förhållningssätt i krisens olika stadier

 • Analys av samtal

 • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris

 • Att bli självmedveten

 • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.

Anhörigstöd 2 - Kursupplägg

En förutsättning för att gå Anhörigstöd 2 är att du gått Anhörigstöd 1. Vi ger även i denna kurs utrymme för deltagarnas egna handledningsärenden.

Schema:

Dag 1 kl 12.00 - 17.00

Dag 2 kl 8.30 - 17.00

Dag 3 kl 8.30 - 16.00

Kursen inleds med lunch kl 12.00 dag 1 och avslutas med eftermiddagskaffe kl 15.45 dag 3.

Ur kursinnehållet:

 • Vi fördjupar kunskaperna från Samtalskonst Anhörigstöd I

 • Existentiella samtal — reflektion kring hopp, tröst och maktlöshet

 • Hur orkar jag i mina möten

 • Självkännedom och professionalitet

 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Anhörigstöd 1 - Kurstillfällen och kostnad

 • 12-15 februari, 2024

 • 27-30 maj, 2024

 • 23-26 september, 2024

 • 18-21 november, 2024

 • 10-13 februari, 2025

 • 11-14 november, 2025

Studieort: Kursen är förlagd till Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa (35 km söder om Linköping)

Kostnad: 11950 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För del i dubbelrum är priset istället 10975 kr. Externat: 9295 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Ansök till Samtalskonst Anhörigstöd 1

Anhörigstöd 2 - Kurstillfällen och kostnad

 • 10-12 januari, 2024

 • 25-27 november, 2024

 • 23-25 april, 2025

 • 3-5 september, 2025

Studieort: Kursen är förlagd till Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa (35 km söder om Linköping)

Kostnaden för steg II är 9650 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För del i dubbelrum är priset istället 9000 kr. Externat: 7880 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Ansök till Samtalskonst Anhörigstöd 2

Ladda ner information om Samtalskonst Anhörigstöd 1

Ladda ner pdf:en

Ladda ner information om Samtalskonst Anhörigstöd 2

Ladda ner pdf:en

Lärare

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Eva Hammarström, Anhörigstöd

  Eva Hammarström, anhörigkonsulent Strängnäs kommun

  Jag har gått del ett och del två. Jag kände efter del ett att: ”Äntligen en hel kurs som handlar om hantverket samtalskonst”

 • Anna Tillberg, Anhörigstöd

  Anna Tillberg

  Du får ta del av många vackra, färgsprakande och inspirerande berättelser ur människor liv.

 • Nicklas Börstell

  Nicklas Börtsell

  Jag tar med mig modeller för samtal. Både för vanliga samtal och för tyngre samtal och kris gällande t ex suicid.