Konst & Designskolan 1

Under första året på konstskolan får du en rad baskurser i måleri, bland annat i akryl, akvarell och olja.

Konst och designskolan

Lär dig grunderna och hitta ditt eget konstnärliga uttryck

Under första året på konstskolan får du en rad baskurser i måleri, bland annat i akryl, akvarell och olja. Du lär dig bildkomposition, grafik, färglära, teckning, keramisk formgivning, animation och utställningsteknik. Vi går igenom och fördjupar oss i design från process till färdiga föremål. 

Konstskolan I handlar om att bli tekniskt skickligare men också att du ska börja hitta ditt eget konstnärliga uttryck och material. Det är ganska högt tempo under det första året då vi vill att du ska få en ordentlig grund i alla ämnen. Du får undervisning av engagerade lärare med lång erfarenhet och du får många tillfällen att utforska ditt eget konstnärskap. Under året kommer du få ställa ut din konst på ett antal större utställningar.  Vi åker på studiebesök till gallerier och träffar konstnärer i deras ateljeer.

Konst och designskolan
Konst och designskolan

Förkunskaper och ansökan till Konst & Designskolan I

Du behöver inte ha någon tidigare formell konstutbildning för att söka till Konst & Designskolan I, men du ska ha förmåga och ett stort intresse att uttrycka dig i form och färg. Du ska skicka in arbetsprover tillsammans med din ansökan. Vi vill ha in 5-10 arbetsprover från dig. Det kan vara måleri, teckning, 3d arbeten såsom keramik, installation eller design. Skicka inga orginal utan vi vill ha foton på dina verk.. Vi vill också ha ett personligt brev från dig där du berättar lite om dig själv och vad du vill ha ut från ditt år hos oss.

Skicka dina ansökningsbilder till konst@liljeholmen.nu eller per post till: Liljeholmens folkhögskola,  Konst & Designskolan, 59043 Rimforsa. Ditt personliga brev skriver du direkt i ansökningslänken.

Har du gått ett år på konstskola så kan du söka år II.

Ämnen Konst & Designskolan I

Du kommer att få prova på olika måleritekniker, du får lära dig använda akryl, olja och akvarell. Vi går igenom färglära, och komposition. Du får uppgifter i de olika teknikerna som sedan redovisas och vi diskuterar varandras verk för att skapa förståelse för olika stilar och uttryck.

Måleri

Du kommer att få prova på olika måleritekniker, du får lära dig använda akryl, olja och akvarell. Vi går igenom färglära, och komposition. Du får uppgifter i de olika teknikerna som sedan redovisas och vi diskuterar varandras verk för att skapa förståelse för olika stilar och uttryck.

Teckning

Vi arbetar med att utveckla förmågan  till att skapa ljus, volym, karaktär och att förenkla och abstrahera bilder. Olika tekniker och material kommer att gås igenom så som tusch, blyerts, kol, kritor och pulver. Till teckning räknas också krokin där man ofta jobbar med kol eller blyerts för att skapa snabba skisser av levande modell. 

Keramisk formgivning

I kursen keramisk form koncentrerar vi oss på ditt formseende och du utvecklas i att formge keramiska föremål. Du får lära dig att behärska olika tekniker såsom, ringling, kavling gjutning och drejning. Du lär dig hur du ska färgsätta på ett spännande sätt med hjälp av oxider, färgkroppar och glasyrer. Du får uppgifter av din lärare som blir friare under årets gång så du kan välja om du vill gå mot klassiskt konsthantverk eller ett mer konstnärligt abstrakt uttryck i dina uppgifter.

Design

Vi går igenom designprocessen och lär oss grunderna i hur man tänker från ide till färdigt föremål inom design. Även studier i modellbygge, arkitektur, inredningsdesign och samtida design ingår i kursen. Du får också prova på återbruksdesign.

Färglära

Du lär dig vad man kan göra med färg med hjälp av grundläggande övningar och får en förståelse för hur färgerna påverkar varandra. Vi går igenom komplementfärger, valör/kulör, färgmättnad och temperaturer. Allt för att öka din förmåga till att förstå färg bättre.

Komposition

Kompositionen är ett viktigt redskap som gör att en bild kan nå de mål du vill. I kursen bildkomposition får du lära dig klassiska grundformer, linjers olika betydelse för avläsning, Hur en bild byggs upp på ett bra sätt helt enkelt.

Kroki

Kroki är ett bra sätt att skärpa ditt bildseende. Det ger en ökad förmåga att se volymer och proportioner, kunna ge uttryck för tyngd, rörelse, lätthet, anspänning. I kroki jobbar man både med snabba skisser och längre studier av modellen. Du kommer också få prova modellmåleri och skulptur av modell.

Grafik

I grafiken jobbar vi med träsnitt, kopparstick, torrnål, monoprint och collagraphy. Vi testar, kombinerar och skapar grafiska bilder i mindre upplagor. Du får möjlighet att trycka både enfärgade och flerfärgade bilder. Du får uppgifter och teman men skapandet i grafiken är väldigt fritt och det finns tid att jobba med egna projekt.

Animation

Detta är en grundkurs i Stop motion animation och redigering. Vi jobbar med sandanimation, leranimation, objektanimation, målerianimation och cut out animation. 

Projektarbete

År två jobbar du med ett flertal projektarbeten under handledning av dina lärare. Under höstterminen har du ett längre valbart projekt och under våren jobbar du med flera kortare projekt i dina olika ämnen. 

Efter Konst & Designskolan I

Utbildningen leder fram till en bred kompetens som gör det möjligt för dig att söka till högre konstnärlig utbildning .Du kan även söka till Konst&Design II som är en fördjupande konstnärlig utbildning.

Konsthögskolorna erbjuder ett flertal linjer som. tex. fri konst, bildlärare, design, skulptur, illustration, animation och keramisk form.

Du kan också använda dig av dina kunskaper för att jobba vidare som konstnär på egen hand.

Konst- & Designskolan Liljeholmen Måleri hund

Kostnader

Fast avgift – 1800 per termin

Avser användandet av fast material i bildsalar och materialrum samt förbrukningsmaterial. Avgiften betalas via internat-/externaträkningarna med 1800 kr i början av varje termin.

Allt utöver det materialet som ingår i din terminsavgift kommer att finnas att köpa i vår konstbutik på skolan. Du får del av de rabatter som skolan förhandlat fram. 

Konstmaterial

Fast avgift – 1800 per termin

Avser användandet av fast material i bildsalar och materialrum samt förbrukningsmaterial. Avgiften betalas via internat-/externaträkningarna med 1800 kr i början av varje termin.

Allt utöver det materialet som ingår i din terminsavgift kommer att finnas att köpa i vår konstbutik på skolan. Du får del av de rabatter som skolan förhandlat fram. 

Studiebesök och resor

Ett antal studiebesök och resor kommer att genomföras under året. Det är upp till årets klass att bestämma var vi åker. Vi brukar besöka några av konsthögskolornas öppna hus i Stockholm eller Göteborg. Vi åker på skissresor i närområdet och brukar göra en längre resa under våren. Under ett par år nu har Köpenhamn varit resmålet. Vi besöker också konstnärer i deras ateljéer för att se hur de jobbar och gör ett antal kortare resor för att gå på olika gallerier och titta på intressanta utställningar,

Beräknad kostnad för resor, logi och mat under året är 2000 kr.

Studiestöd & kostnader för boende och kost

Läs mer om det studiestöd och inackorderingstillägg du kan få via CSN. Du kan även läsa mer om kostnader för kost, boende och service på skolan. 
Läs mer om kostnader och CSN.

Bilder från deltagarna

Keramik, måleri och design från kursens deltagare

Måleri Liljeholmens Konst & DesignskolaMåleri Liljeholmens Konst & DesignskolaMåleri Liljeholmens Konst & DesignskolaMåleri Liljeholmens Konst & DesignskolaMåleri Liljeholmens Konst & Designskola