Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Vi ger dig verktygen för att bli bättre rustad i mötet med ungdomar!

Ensam flicka i folksamling

Redskap för det svåra samtalet

Två viktiga fortbildningsdagar för dig som arbetar med ungdomar inom skola eller annan verksamhet. Då den psykiska ohälsan bland unga ökar behöver vi som vuxna vara uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och ta deras varningssignaler på allvar.

Fokus i denna kurs ligger på att ge dig några viktiga redskap till att våga ge dig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du efter kursen återvänder till din arbetsplats bättre rustad i mötet och samtalet med ungdomar.

Ung kille med psykisk ohälsa

Kursupplägg

Kursen är två dagar.

Schema dag 1 kl.10.00-17.00, dag 2 kl.8.30-15.00

Ur kursinnehållet:

 • ökad förståelse för vad psykisk ohälsa är

 • redskap att i ett tidigt stadium se ungdomar som mår dåligt

 • introduktion i samtalskonst och praktiska övningar

 • verktyg i samtalet

 • suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk

 • litteraturtips för fortsatta studier

Kurskostnader

Kursen kostar 4995 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För dubbelrum 4590 kr.

Externatavgift: 3905 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Ung tjej med psykisk ohälsa

Kommande kurstillfällen

Just nu finns inte något planerat datum, men vi har för avsikt att genomföra kursen vid något tillfälle under hösten 2024.

Anmäl gärna ditt intresse till oss, så återkommer vi till dig när vi har mer information!

För frågor kontakta: info@liljeholmen.nu eller telefon 0494-797 00

Ansök till kursen

Ladda ner informationsblad om kursen

Klicka på filen nedan

Kursledare

Eleonoragruppen startade 1996 och har sedan starten ramavtal med Linköpings kommun avseende insatser för barn, ungdomar och familjer. Eleonoragruppens verksamhet bedrivs utifrån forskningsbaserad kunskap inom området och behandlingsinsatserna som vi erbjuder är strukturerade och kunskapsbaserade.

Eleonoragruppen arbetar med rådgivnings- och behandlingsarbete, inriktat mot beroendeproblem, psykisk ohälsa, våld och andra typer av kriser i familjer exempelvis slitsamma separationer och umgängestvister. Vi arbetar med psykoedukativa- och behandlingsinriktade insatser i form av individuella- och gruppinriktade samtal för barn från 4 års ålder, ungdomar och vuxna. Vi arbetar både lokalt och nationellt med verksamhetsutveckling, utbildning, handledning och konsultation i metodfrågor kring att arbeta med barn – och familjearbete. Genom vår specialisering har vi uppnått en hög kompetens inom området. Eleonoragruppens lokaler finns på Järnvägsgatan i centrala Linköping.

Verksamhetsansvariga är från vänster Karin Mellgren, Christine Demetriades och Emma Nyqvist.

Vi har arbetat tillsammans på Eleonoragruppen i dryga 20 års tid och kommer alternera som kursledare under dagarna på Liljeholmens folkhögskola. Grundutbildning socionomutbildning/socialpedagog samt att alla har grundutbildning inom psykoterapi och därtill vidareutbildningar som rör vårt yrkesområde.

Eleonoragruppen

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Mats Tängermark

  Mats Tängermark

  Materialet känns väldigt bra. En del grejer är nya men det känns väldigt vettigt på samma gång och lätt att använda.. Föreläsaren Birgitta är en väldigt bra kursledare.

 • Susanne Olsson

  Susanne Olsson

  Kursen passar egentligen för alla som jobbar med människor. Eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd är detta en allmän kunskap som alla behöver.

 • Karin Remdahl

  Karin Remdahl

  Jag bär med mig en mer kunskap om människors processer och en större trygghet att möta ungdomar med psykisk ohälsa.