Fler deltagarberättelser

Riina Kauppi

Riina Kauppi studerar på Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet på Linköpings Universitet. Hon studerade tidigare på Liljeholmens Konstskola. 

Vad får ni göra på din utbildning Riina?

Jag jobbar mest med textilmaterial men har gjord ett par projekt i trä också. Ett exempel är de stora schackpjäserna som nu står på Universitetet i Linköping. (se bild)

Vad är viktigast i ditt skapande?

Att det finns en ordentligt genomtänkt idé bakom verket. Det var något jag lärde mig på Liljeholmen, att man måste kunna motivera och berätta om sina verk. Det har hjälpt mig väldigt mycket.

På Liljeholmen utvecklade jag också min förståelse för komposition som är viktigt i mina textila tavlor.

Lärarna på Liljeholmens konstskola uppmuntrande och sporrade mig hela tiden till att bli bättre.

Följ gärna Riina på Instragram: @riina_kauppi

Riina Konst & Designskolan