Fler deltagarberättelser

Maria Blomberg

Mia Blomgren jobbar som omsorgspastor i Pingstkyrkan Värnamo.

"Själavårdsutbildningen på Liljeholmen är en utbildning som håller en hög nivå med bra och kompetenta lärare. Den har hjälpt mig att förstå mig själv bättre och hjälpt mig att bearbeta saker i mitt eget inre, men framför allt har den varit ett användbart verktyg i mötet med människor i min pastorstjänst."

Mia Själavård
Maria Blomberg.