Fler deltagarberättelser

Elisabeth Rosander - Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Ni har snart i omgångar skickat hela ert arbetslag till den här kursen, varför?

Vi har alla lika stort ansvar för elevarbete men på olika sätt. Att alla åker, städ, vaktmästeri speciallinjens pedagoger o s v är en självklarhet. Vissa omgångar har vi varit flera stycken som åkt på samma gång, då har vi försökt att ta en eller ett par från samma arbetslag. Detta blir då också ett sätt för skolans olika arbetslag att få träffa varandra på en fortbildning.

Sen vid något tillfälle så åkte nästan hela gänget som jobbade nära varandra för att de kände att det var viktigt för framtida dialog. Så vi har gjort lite olika.

Vad var era förväntningar inför kursen och har de infriats?

Ja, vi gjorde så att det först var en personal som åkte och sen en till. Då ville vi att de skulle fundera om detta kan vara något för oss. Förväntningarna har hela tiden ökat allt eftersom någon grupp kommit hem och berättat om vad de upplevt, bara positivt, INTE en enda negativ kommentar har jag hört. Alla är nöjda, med kursen, innehåll, kursledare och även bemötandet från hela skolan. De har känt sig så välkomna!

Kan du se att ni fått med er några konkreta verktyg från utbildningen?

Ja, man har fått en ökad medvetenhet om att “välja rätt krig” att ha en genuin förståelse och kunna se helhet. Arbetet med samtal har tagits upp som en mycket bra del. Dessutom talar vi nu nästan alla “samma språk” det blir ett mycket konkret verktyg.

Skulle du rekommendera kursen till andra skolor kanske inta bara inom folkbildningen?

Ja absolut. En sak till som jag vill tillägga är kursledarens pedagogiska förhållningssätt samt lyhördhet. jag vet att det efter ett tillfälle togs upp en del önskemål om lite förändring i upplägg genom utvärdering. Till nästa kurstillfälle hade denna synpunkt hörsammats, det är proffsigt och prestigelöst tycker jag!

Elisabeth Rosander
Elisabeth Rosander.